Nasza szkoła

 

 KADRA PEDAGOGICZNA NASZEJ SZKOŁY

Nazwisko i imię Przedmiot Uwagi
Borowska Mariola matematyka DYREKTOR SZKOŁY
Wielogórski Piotr wychowanie fizyczne Z-CA DYREKTORA
Andrzejak Joanna matematyka  
Borysiuk Dorota język rosyjski  
Biernacka Renata biologia wychowawca klasy 1C
Borowiecka-Błachnio Marta biologia wychowawca klasy 2C
Borowski Wojciech historia  
Chatkowska Jolanta język angielski

wychowawca klasy 3F

koordynator projektu Erasmus+

Czajkowska-Mechlińska język polski  
Czapka Katarzyna język angielski wychowawca klasy 3E
Chaves Martin język hiszpański  
Dąbkowska Agnieszka język polski  
Deleżyńska Katarzyna język angielski  
Dębicka Maja wychowanie fizyczne opiekun szkolnego wolontariatu
Foch-Kurcbard Justyna język niemiecki, wiedza o kulturze  
Imianowska Anna język polski wychowawca klasy 1B
ks. Jóźwiak Mieczysław religia  
Kopeć Marcin wychowanie fizyczne  
Kosmala Burzmińska Agata język hiszpański  
Koy Joanna wychowanie fizyczne  
Majsik Wojciech geografia wychowawca klasy 2D
Markiewicz Maria język polski wychowawca klasy 2B
Mierzejewska Dorota język włoski  
Nowak Adam historia  
Olczyk Dominika język angielski  
Ołdak Kataryzna pedagog  
Osiak Ewa matematyka wychowawca klasy 1E
Pałabus Paweł matematyka wychowawca klasy 1A
Piotrowski Leszek fizyka  
Saganowska Joanna pedagog  
Serzycka Joanna chemia  
Siedlecka Ewa język polski wychowawca klasy 1D
Sinior Piotr informatyka wychowawca klasy 3A
Sokołowska Irmina geografia  
Stacharska Danuta bibliotekarz  
Syrowatko Tomasz podstawy przedsiębiorczości  
Tchórzewska Alina chemia wychowawca klasy 3C
Trzeciak Grzegorz wychowanie fizyczne  
Tokarczyk Monika język angielski  
Urbanek Krzysztof język hiszpański  
Warchał-Marciniak Patrycja wiedza o społeczeństwie wychowawca klasy 3D
Włodarczyk Waldemar wychowanie fizyczne wychowawca klasy 2A
Wronko Elżbieta matematyka wychowawca klasy 2B
Zych Bożena język angielski wychowawca klasy 2E